Vanliga frågor

Vem äger Bladins?

Bladins är en icke vinstdrivande stiftelse där allt överskott av kapitalet återinvesteras i kärnverksamheten.

Kostar det något att gå på Bladins Grundskola?

Nej, det är helt avgiftsfritt.

Hur lång kö har ni till skolan?

Det är lång kö till alla årskurser på skolan och vi rekommenderar att man sätter upp sitt barn i kö så snart som möjligt efter födseln. Vi tar in 52 barn till vår Förskoleklass (6-åringar) varje år och till alla övriga årskurser endast om det slutar någon i klassen. De barn som går på vår egen förskola har en garanterad plats i förskoleklassen hos oss, för övrigt gäller syskonförtur till alla årskurser och därefter kötid.

Är det samma kö till förskolan (1-5 år) som till grundskolan (6-15 år)?

Nej, det är två olika och det är viktigt att man skickar in en köanmälan på båda om man vill att barnet ska gå i förskolan och sedan i grundskolan.