Stiftelsens styrelse

Stiftelsen Bladins skola är den juridiska person som bedriver skolverksamheten vid Bladins skola. En stiftelse har inga ägare. Det är en helt självständig juridisk person som styrs av de stadgar som gäller för stiftelsen.

Stiftelsens styrelse utses på föräldraföreningens årsmöte. Förutom de medlemmar som väljs in av föräldrarna inbjuds personalrepresentanter och skolchefen.
Stiftelsens styrelse har det totala ansvaret för verksamheten. Man fattar beslut i övergripande frågor som budget, större investeringar, byggnationer etc. Man beslutar om långsiktig inriktning och målsättning för skolan.

Styrelsen utser vidare skolchefen som gentemot styrelsen ansvarar för verksamheten vid skolan. Styrelsen övervakar verksamheten genom att skolchefen rapporterar till styrelsen och genom att styrelsens ledamöter också aktivt deltar i arbetet i olika frågor. Styrelseledamöterna fungerar dessutom som bollplank och stöd till skolledningen och övrig personal. Olika ledamöter fungerar här vid olika typer av frågor.


Styrelsen 2017/2018

Niklas Thulin, ordförande
Patrik Fogelström, vice ordförande
Frank Bolata, ordinarie medlem
Christina Glad, ordinarie medlem
Sten-Bertil Olsson, ordinarie medlem
Marianne Ramel, ordinarie medlem
Magnus Siorholm, ordinarie medlem
Lars Uhlin, ordinarie medlem
Jan Troein, skolchef (adjungerad)
Emma Baugh, sekreterare