Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är en ideell förening. Det finns en föräldraförening för samtliga verksamheter. Föreningen är uppdelad i två olika sektioner, där den svenska sektionen (SvFF) företräder föräldrar till barn i förskolan, grundskolan, gymnasiet och fritidsverksamheter och den internationella sektionen (ISPA) företräder föräldrar till barn på den internationella skolan.

Föräldraföreningen svarar för:
– att välja styrelsen vid årsmötet en gång per läsår
– att vara som en informationslänk mellan föräldrar och skola
– att främja skolans verksamhet genom olika stödjande aktiviteter (t.ex. klassaktiviteter, familjefestival m.m.)

Föräldrarnas engagemang är en enorm resurs för skolan och för eleverna och Bladins har en synnerligen aktiv föräldraförening. Vårdnadshavare till elever på skolan är automatiskt medlemmar. Alla är varmt välkomna att vara med och arbeta för skolans väl.

Föräldraföreningen vid Bladins skola läsåret 2015/2016:
Anja Sonesson (GR), ordförande
Heike Engelhardt (IS), vice ordförande
Lene Frimann (IS), vice ordförande
Jenny Johansson (GR), vice ordförande
Niclas André (GR), sekreterare

Dessutom ingår två representanter från varje klass som utses i början av varje hösttermin.

Klicka HÄR för en fullständig lista över föräldraföreningens representanter (lösenordsskyddad sida).