Fritidsavdelningen

På fritids kan barnen leka med kompisar, mysa i soffan eller läsa läxor, men också prova på en rad aktiviteter – allt från att göra egna smycken till att åka skridskor. Fritidsverksamheten är ett komplement till skoldagen och ska ge ditt barn tillfälle till avkoppling och social och känslomässig utveckling. Fritids är en knutpunkt på Bladins där både de yngre och de äldre barnen samlas. Vi har öppet vardagar mellan 6.45 och 18.00, även under skollov. Dag innan röd dag stänger fritidshemmet klockan 15.00 och på skolavslutningsdagarna i december och juni stänger vi klockan 12.00.

Frukost serveras mellan 7.30-8.00 (utan kostnad för de som är inskrivna på fritids, övriga elever på skolan serveras till självkostnadspris).

Bladins fritidshem är indelat på lilla och stora fritids. Det är barnens behov som styr verksamhetens innehåll och därför skiftar verksamheten beroende på barnens ålder och utvecklingsnivå. Avdelningarna arbetar ändå nära tillsammans och har samma målsättning.

Aktiviteter21167795_1899740010347587_2763055921543562949_o

Vi har en stor bredd på våra aktiviteter för att kunna tillgodose allas intressen och väcka nyfikenhet på sådant barnen kanske aldrig prövat tidigare. På vår skolgård har vi tillgång till bland annat pingisbord, basketkorg, fotbollsplan och lekplatser för både stora och små. Flera dagar i veckan ordnar vi aktiviteter både inomhus och utomhus som barnen får välja att vara med på. Förutom de organiserade aktiviteterna lägger vi stor vikt på barnens fria lek. Barn lär sig hela tiden och i olika situationer. I leken använder barn de kunskaper de fått och lär sig samtidigt nya saker. Därför behöver alla barn få använda leken också som ett sätt att lära. Det är också i den fria leken som barnen finner sig själva och prövar sig fram mellan olika roller och förhållningssätt med stöd från oss vuxna.

Tema

Vi arbetar tematiskt utifrån ett holistiskt perspektiv för att barnen ska ha möjlighet att utveckla och utforska kulturella uttrycksformer som dans, drama, bild, musik, foto och skapande av film. Genom att i olika kreativa och sociala aktiviteter tillämpa temat lär sig barnen att ta del av andra kulturer samt att väcka deras intressen och fördjupa sig i något av ämnena.

Anmälan

Det enklaste sättet att anmäla sitt barn till vårt fritidshem är att hämta en ansökningsblankett på skolans expedition. Kostnaderna för en fritidshemsplats är enligt maxtaxan.

Silvia Battisti, Bitr rektor F-3 & Fritidsavdelningen
E-post: silvia.battisti@bladins.se
Telefon: 0761-86 80 82